Daniel Vikum

Sketsjen om herren Karina

"690 kroner?" ropte Karina inn i telefonen. "Ja, det var det eg betalte", svarte mannen i andre enden.

Av Fredrik Høstaker
Skodespelar og skrivande. Frå Førde og bur i Kristiansand og Oslo.


Publisert 14.05.2024
Sist oppdatert 05.06.2024

I residens

I denne spalta inviterer vi skribentar som har vore i residens hos Jakob Sande - senter for forteljekunst, til å dele frå påbegynt arbeid.

Novella "Sketsjen om herren Karina" vart skrive av skodespelar og skribent Fredrik Høstaker, under residens på Jakob Sande-senteret april 2024. 

Høstaker brukte residensen til å undersøke eigen skrivepraksis.

Denne muntre novella vart skrive under arbeidet med ein tyngre tekst, og viste han at skriving kan vere eit veleigna prokrastineringsalternativ.

Lytt til Høstaker lese novella under.

Lydproduksjon: Viljar Losnegård
Introlåt: Mute Mode

Fleire saker
Gardbrukar Gunnar Andreas Søgnen og barnebarnet Dina Søgnen, på garden "Sygnehåjen". Der har dei begge vakse opp, men i to relativt ulike tider. No går Dina på vidaregåande skule og har intervjua Gunnar om klimaendringar.
Essay

«Vi har jo sett heile reisa»

HISTORIER OM KLIMA OG ÅRSTIDER: Kva røynsler har besteforeldregenerasjonen med lokale endringar i årstider og vêr? Heng dei i hop med dei store klimaendringane på planeten? Ungdomar frå Dale vidaregåande skule spør besteforeldre og kjende for å få svar.

Statua av Lemanjá - havgudinna i candomblé-religionen - speidar i retning det afrikanske kontinentet ho kjem frå, med beina godt planta i Brasil.
Essay

Kva var vel språk utan lengt?

Den tyngste historia kan ha gjeve plass til eit av verdas mest løfterike ord.

Leiar

Tidsskrift, bygdeblikk og to forløysande små ord

Forløysing er tema for denne aller første utgåva av Jakob Sande – senter for forteljekunst sitt nye tidsskrift om og med forteljekunst.