Kontakt

Kontakt oss på tidsskriftetjaja@gmail.com

Redaksjonelle spørsmål kan rettast til redaktør Tora Hope. 

Spørsmål om annonsering o.l. kan sendast til dagleg leiar ved Jakob Sande – senter for forteljekunst Rakel C. Wilhelmsen Solheim.