Personvern

Personvernerklæring

Gyldig frå 9.9.23.
Behandlingansvarleg: Tora Hope

Informasjonskapslar, eller cookies, er små filar som vert lagra i nettlesaren din automatisk og hjelper nettlesaren med diverse jobbar, som å hugse URL-adresser, autoutfylle skjema og liknande.

Våre tredjepart-aktørar er som følger:

Google Analytics

Tidsskriftet Jaja bruker Google analytics til å samle inn besøkstal på  nettsida. 

Les om personvern i Google Analytics her.

Get a Newsletter

Om du skriv deg på nyheitsbrevet vårt lagrar vi namnet og e-postadressa di. Dette bruker vi kun til å sende deg varsel når Tidsskriftet Jaja blir oppdatert.

Craft CMS

Craft CMS er systemet som denne nettsida er laga med. 

Du har rett til innsyn i og sletting av personopplysingar om du ynsker. Kontakt oss på tidsskriftetjaja@gmail.com om du har spørsmål.