Jeg drømmer vannet

Av Priya Bains
Poet og skribent. Frå Trondheim, bur i Oslo.

Publisert 24.04.2024
Sist oppdatert 29.04.2024

Jeg drømmer vannets buldring over landmassene
Jeg drømmer vannets bevegelse over steinene
Jeg drømmer tidevannets utrettelige arbeid
dyphavets strømmer, surklingen i mosen
dråpene ned fjellsiden

Jeg drømmer vannet

Jeg vil vannet
Jeg vil våt jord
Jeg vil et standhaftig regnfall
Jeg vil de innerste drømmebildene
en urgammel hukommelse
i all ting

Jeg vil gjennomstrømning
Jeg vil total kollaps
oppløsning

Jeg vil en forsonlig form
et takknemlig rituale
svøpes i honning
bades i melk
renses i ild

Jeg vil mørket
et solsvart teppe
over tilværelsen
et mørkt skinn
over all ting

Et veldig planetarisk lys
over ansiktet
et oljesvart hjerte
i brystet

Jeg vil lysets eldgamle bevegelser
før lyset lærte
mørket å kjenne

Jeg vil krakkelering
en avmektig bønn
et verdig offer
en hissig puls

Jeg vil holde en fremtid
snever som en horisont
mellom oss

Jeg vil en håpefull skrift
et broderi av lys
flettede hender 

Jeg vil en vilje
smektende
som blod
under kontinentene

Jeg vil jordkroppens
innerste lag

Jeg vil et liv
som en drøm
noe å falle inn i
om natten

Av Priya Bains
Poet og skribent. Frå Trondheim, bur i Oslo.
Publisert 24.04.2024
Sist oppdatert 29.04.2024

Diktet Jeg drømmer vannet er skrive til Tidsskriftet Jaja våren 2024.

Lengt er tema for andre utgåve av Tidsskriftet Jaja. I ein serie tekstar som blir publiserte våren 2024, utforskar bidragsytarane det å lengte.

Scanografi av tekstilt restehjarte.

Scanografi av tekstilt restehjarte. | Hanne Husa Dale

Fleire saker
Essay

Det forteljande dyret

Det er ikkje berre dei skjermopplyste andleta våre som skil oss frå andre dyr. Å fortelja gjer oss til menneske.

Leiar

Tidsskrift, bygdeblikk og to forløysande små ord

Forløysing er tema for denne aller første utgåva av Jakob Sande – senter for forteljekunst sitt nye tidsskrift om og med forteljekunst.

Fribyforfattar Khaleda Froagh måtte flykte då Taliban toga inn i Kabul i 2021.  – Noko av håpet mitt ligg i språket og litteraturen som eg er ein del av, fortel ho.
Intervju

Jobbar med orda for å finne håp i håpløysa

Også i draumeverda vert Khaleda Froagh minna om dei bitre røynslene frå ein krigsherja nasjon.