Forfattar av sakprosa og fiksjon, journalist og professor emerita ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Elisabeth Eide

Elisabeth Eide er forfattar av sakprosa og fiksjon, journalist og professor emerita ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

Ho har aleine eller saman med andre gitt ut meir enn 30 bøker (av dei fire om klima og media, og dessutan ei rekke fagartiklar. Ho leiar det globale nettverket MediaClimate saman med ein finsk kollega, og er knytt til Journalism and Media International Center (JMIC) ved OsloMet.

Lisa Reiersen

Saker av Elisabeth Eide
Gardbrukar Gunnar Andreas Søgnen og barnebarnet Dina Søgnen, på garden "Sygnehåjen". Der har dei begge vakse opp, men i to relativt ulike tider. No går Dina på vidaregåande skule og har intervjua Gunnar om klimaendringar.
Essay

«Vi har jo sett heile reisa»

HISTORIER OM KLIMA OG ÅRSTIDER: Kva røynsler har besteforeldregenerasjonen med lokale endringar i årstider og vêr? Heng dei i hop med dei store klimaendringane på planeten? Ungdomar frå Dale vidaregåande skule spør besteforeldre og kjende for å få svar.