Forfattar og bibliotekar. Kjem frå Holsen i Sunnfjord og bur i Oslo.

Arne Henning Årskaug

Arne Henning Årskaug kjem frå Holsen i Sunnfjord og bur i Oslo. 

Siste utgjeving: Skap & sørg. Eksessar om gørra vi ber på (2022). Fekk tildelt Bokhandelens forfatterstipend i 2023.

Foto: Tove K. Breistein

Tove K. Breistein

Saker av Arne Henning Årskaug
Forfattar og bibliotekar Arne Henning Årskaug har vore i residens i Jakob Sande-tunet.
Prosa

Ram-sa-sa

Teksten om tekstane eg tenkjer på når eg skal stri med tekst, men som eigentleg handlar om tida sitt grapsande og klanglause ram-sa-sa.